Ravitsemispalveluissa toimiminen 20 osp

Linkki tutkinnon perusteisiin

  • valmistautua työvuoroon
  • huolehtia toimitilat käyttökuntoon, valmistaa tuotteita myyntiä varten sekä pitää niistä huolta
  • palvella asiakkaita, myydä tuotteita ja rekisteröidä myyntiä
  • päättää työvuoron työtehtävät
  • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Opetusmateriaalit

Ammattikeittiön asiakaspalvelu

CC: Ammattikeittiön ABC: Asiakaspalvelu

Perusruoanvalmistus


CC: Ammattikeittiön ABC: Asiakaspalvelu

Astiahuolto

Metos
Metos
Metos
Metos