Mikä on kiltakoulu?

KOKKIKILTA IISALMI

Kiltakoulut-toimintamallissa hankitaan vahva ammattitaito ja hyvät työelämävalmiudet hyödyntäen digitaalisuutta. Oppimisessa korostuu yrittäjämäinen asenne oppimiseen ja työtehtäviin tarttumisessa. Kokkikillassa opitaan tekemällä aitoja työtehtäviä oppilaitoksen tiloissa yhdessä.

Kiltakoulut-pedagogiikalle ja toiminnalle on ominaista seuraavat piirteet:

  • Vertais- ja tiimioppiminen ja opiskelijoiden ammattitutortoiminta
  • Asiakas- ja projektityöt
  • Digitaaliset oppimis- ja opetusmenetelmät (blogi, facebook jne.)
  • Yrittäjyys ja yritteliäisyys
  • Läpinäkyvä yhteisöllinen tiedon jakaminen
  • Arvioinnin läpinäkyvyys

Yhteyshenkilö: Jaana Huttunen p. 040 1778534

Ysaon oppimisympäristöt

Ylä-Savon ammattiopistolla toimivassa Ravintola Oppimimestarissa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan aidossa työympäristössä opettajan ohjaamana.

Oppilaitoksen Kahvila-myymälä Eväsmestari toimii myös opiskelijoiden oppimisympäristönä.